Joyful Living

EEN GEZONDE MEDEWERKER?

joyful-18.jpg

Wat betekent Joyful Living voor werkgevers?

Met de huidige werkdruk is het lonend om te investeren in de gezondheid van de mensen in je organisatie. Het Joyful Living programma is een  integraal programma dat aandacht geeft aan de ontwikkeling én de gezondheid. Het programma richt zich op het versterken van de kracht mensen. Het leert iemand om fysiek, emotioneel, mentaal en op het gebied van zingeving een goede balans in zichzelf te bewaren. Een ontspannen, gemotiveerd mens wordt minder snel ziek en is positiever, creatiever en productiever.

Neem voor meer informatie over wat het Joyful Living kan betekenen voor de mensen in jouw organisatie contact op met:

Natanja van den Brink +31 (0) 627093731
Sophie Northolt +31 (0) 624861565

Wat betekent Joyful Living voor teams en organisaties?

Het Joyful Living programma kan individueel worden gevolgd, maar ook teams en organisaties kunnen met elkaar aandacht geven aan het ontwikkelen van een gezonde balans. Joyful Living kan een 1- of meerdaagse workshop verzorgen voor organisaties. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Joyful Living als je met je organisatie meer energie wilt vrijmaken en meer menselijkheid wilt. Of om als team de energie te ontdekken die nodig is voor goede prestaties en die met elkaar te genereren. En met elkaar een goede balans tussen productiviteit en een gezonde work-life balance vinden.

Neem voor meer informatie over wat Joyful Living kan betekenen voor jouw team of organisatie contact op met:

Natanja van den Brink +31 (0) 627093731
Sophie Northolt +31 (0) 624861565